Kilder til gummispildevand og kemisk sammensætning af forurenende stoffer, gummispildevandsbehandlingsmetoder

2022-06-13

1. Kilden til gummispildevand og den kemiske sammensætning af forurenende stoffer

Gummispildevand kommer fra spildevand og vaskespildevand udledt fra gummiforarbejdning, såsom gummidækfabriksspildevand, gummigenbrugsspildevand, gummiindustriproduktfabriksspildevand, butadiengummispildevand, styren-butadiengummispildevand, naturlatexbehandlingsspildevand, gummiemulsionspolymerisationsproduktionsaffald vand osv.

De kemiske komponenter i gummispildevandsforurenende stoffer er olier, salte, kolloidt organisk stof COD, ammoniaknitrogen, suspenderede faste stoffer, sulfider, tungmetalioner osv.

For det andet gummi spildevandsbehandlingsmetoden

Gummispildevandsredskaber "Rubber Products Industrial Pollutant Discharge Standard" (GB27632-2011)

Gummi spildevandsbehandlingsmetode:

1. Syre-base justeringstank 2. Kemisk koagulationsbehandling 3. Hydrolyse forsuringstank 4. Kontakt oxidationstank 5. Sedimentationstank